Elérhetőség

Napsugár Óvoda
Kunszentmárton, Széchenyi ltp. 2.
tel.: 56/461-167
fax: 56/560-356
e-mail: titkarsag@szentannaovoda.hu

 

Epreskerti Óvoda
Kunszentmárton, Csongrádi út 18.
tel.: 56/461-238
facebook: Szent Anna Katolikus Óvoda

Kedves Látogató!

Sok hasznos tudnivalóval, képes élménybeszámolókkal, szakmai munkánk bemutatását célzó rövid ismertetőkkel szeretnénk kedvet ébreszteni Önökben, hogy weblapunkon is kísérjék figyelemmel óvodánk munkáját.

A kunszentmártoni Szent Anna Katolikus Óvoda a térség legnagyobb óvodája – a két épületben, 8 óvodai csoporttal működik, 225 férőhellyel rendelkezik. A Széchenyi lakótelepen található (4 csoportot működtető) Napsugár Óvoda 1980 óta, míg a város másik végén épült (4 csoportos) Epreskerti Óvoda – felújított épületben – több mint 40 éve fogadja a város óvodásait.

2011-ben – szülői kezdeményezésre – a város vezetése átadta az óvodák működtetési jogát a Szeged-Csanád Egyházmegyének, így a korábban „Városi Óvoda” né ven működő intézmény székhelyén és telephelyén 2011. szeptember 1-én megkezdte működését a Szent Anna Katolikus Óvoda.

Nevelőtestületünk legnagyobb erénye, hogy a jól bevált, több évtizedes gyakorlat mellett nyitottak az óvodapedagógusok az új befogadására, lehetőségek kipróbálására. Büszkék vagyunk elért eredményeinkre, a keresztény értékrendet és a jászkun hagyományokat éltető nevelői szemléletünkre, békét, jó kedvet, szeretetet sugárzó, családias légkörünkre, magas szakmai színvonalat képviselő testületünkre.

Elfogadjuk, tiszteletben tartjuk egymás véleményét, kiegészítjük egymást, egyenlő terheléssel osztjuk meg feladatainkat, korrekt, alkotó jókedvvel megáldott munkatársi közösség vagyunk.

A 19 fős nevelőközösség nagy része több évtizedes munkakapcsolatot tudhat maga mögött, így rendkívül jól összehangolt szakmai munkára képes nevelőtestületünk. Az újonnan érkező pályakezdő kolléganők is nagy ambícióval és szakmai elkötelezettséggel rendelkeznek, melynek következtében hamar beilleszkedtek közénk.

web_kep2

ovisaink népviseletben

web_kep1

nevelőtestületünk egy része

PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK

Pedagógiai programunk a gödöllői Néphagyományőrző Óvodai Program adaptációjával készült. Nevelőmunkánk alapelve a hagyományőrzés érzelmi hatástöbbletének kiaknázása.

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában foglaltakból kiindulva legfontosabb célunk a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztése, kibontakoztatása a helyi néphagyományok ápolásának gazdag eszközrendszerével; a kultúrára való érzékenység kialakításával nemzeti értékeink megbecsülésére nevelés; a jászkun hagyományok és a természet iránti fogékonyság megalapozása, a körülöttünk lévő szűkebb és tágabb világhoz való pozitív viszony kialakítása, az óvodai tevékenységek eszközeivel.

A hagyományőrző szemlélet kiválóan alkalmas az „én” és a „mi” megéreztetésére, és megtapasztaltatására az óvodai tevékenységek és mindennapok folyamán.

Valljuk, hogy gyermekeinknek joguk van ahhoz, hogy a nemzetet éltető hagyományokat megismerjék, ezekről pozitív élményeket szerezzenek és ezáltal hiteles, követendő mintákat kapjanak. A hagyományőrzés rendszeres és tudatos beépítésével az óvodai nevelői munkába érzelmi, esztétikai, erkölcsi, ezen belül a szülőföld iránti szeretet valósul meg intézményünkben. A néphagyományhoz kapcsolódóan átélt tevékenységek a közös élmény erejével hatnak a gyermekre, erősítik a közösséghez tartozás érzését. Nem csak érzelmi kötődés, hanem egy komplex személyiségfejlődés elősegítői. Ezen belül a közös alkotás öröme – közösségformáló erő. Célunk, hogy ezzel a szemlélettel dolgozó hagyományőrző óvodánkba járó gyermekek olyan külsőségekben, tartalmakban visszatérő élményeket éljenek át, amelyek otthonukhoz, szülőföldjükhöz kötik, és egy egész életre való útravalót kapjanak a magyarság, ezen belül is a Jászkunság néphagyományából.

Az óvodai nevelésünkben alkalmazott pedagógiai módszereknek, intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell igazodni. Nálunk minden gyermeket megillet személyiségének feltétel nélküli elfogadása, a szeretet, az együttérzés, szükségleteinek kielégítése, a fejlődését elősegítő egyéni bánásmód.

Kiemelten kezeljük gyermekeink erkölcsi, esztétikai értékrendszerének kialakítását.

Az óvodai életrendben a gyerek központi tevékenységformája a játék. A gyerek a játék által fejlődik és fejleszthető, amit pedagógiai programunk gazdag eszköz és hatásrendszere teljesít ki.

A katolikus értékrend és annak megtapasztalása oly módon jelenik meg óvodai életünkben, hogy gyermekeink számára mintát nyújtunk a többi gyermekhez, és szülőkhöz való helyes viszonyulásukban, a legfontosabb erkölcsi, érzelmi tulajdonságok megalapozása érdekében.

A heti 1 alkalommal kötetlen formában szervezett „hitre ébresztés” tevékenységet óvodánkban hitoktató tartja a csoportokban, ahol az óvodapedagógus is jelen van. Az életkori sajátosságokhoz igazodó témák feldolgozása során kiemelt szerepet kap a bibliai történeteken keresztül a keresztény értékrend következő erényeinek fejlesztése: szeretet, megbocsátás, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség.